js相关:一个简单的JavaScript Map实例(分享)

发布于 2020-12-29|标签javascript
复制链接
下面小妖就为大家带来一篇一个简单的JavaScript Map实例(分享)。小妖觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小妖过来看看吧
用js写了一个Map,带遍历功能,请大家点评下啦。//map.js ```javascript Array.prototype.remove = function(s) { for (var i = 0; i Test Map ```
冀ICP备17029012号-4 | 版权所有©鲍亚龙 |免责声明  | GIF图库  | NUXT版